<div align="center"> <h1>Księża Werbiści -Laskowice</h1> <h3>Dom Misyjny Księży Werbistów w Laskowicach</h3> <p>werbiści Laskowice rekolekcje Msze Św. Misje</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://werbiscilaskowice.republika.pl" rel="nofollow">http://werbiscilaskowice.republika.pl</a></p> </div>